dkfj
SERIES   
KIMONO #1
oil on canvas
48" X 36"
KIMONO #2
oil on canvas
48" X 36"